Veelgestelde vragen

Zwemdiploma’s in Nederland worden door verschillende organisaties uitgegeven. De grote van de organisatie of de bekendheid zegt niets over de kwaliteit en kunde. IIFSI is een een zwemorganisatie die zich alleen richt op de zweminstellingen die aan de hoge kwaliteit eisen kunnen voldoen. Van Professionals, door professionals, voor professionals. Diploma’s staan voor een pakket eisen die voldoende beoordeeld moeten worden. Wanneer deze beoordeling wordt gedaan en het diploma ondertekent door een bevoegd zwemonderwijzer, dan is een diploma rechtsgeldig.

Ja, dat kan echter is het raadzaam het volledige programma te draaien. A,B en C.

Het zwemprogramma is gebaseerd op de eisen van het C diploma met twee kleine tussenstapjes, A en B. Wie zijn A, B en C haalt kan zichzelf zwemveilig noemen.

Een door IIFSI gecertificeerde zweminstelling is beoordeeld als goede zweminstelling. Om hiervoor in aanmerking te komen is het nodig om een gedegen lesplan, visie, diploma’s en gedragscode te kunnen weerleggen. Na beoordeling wordt de zweminstelling getoetst op een willekeurig moment. Niet IIFSI gecertificeerde instellingen kunnen ook een goede zweminstelling zijn. Vraag atijd naar de visie van de zwemschool en het lesplan. Wat leren de kinderen in een badje en wat moeten ze kunnen om verder te mogen. Structuur in methodiek is een belangrijke factor in het zwemonderwijs.

Mogelijk is er momenteel wat onduidelijkheid over de erkenning en waarde van het IIFSI zwemdiploma. Het zwemdiploma moet zorgen voor veiligheid, vertrouwen, zelfredzaamheid en plezier in en om het water voor nu en in de toekomst. Wij kunnen ons voorstellen dat je als ouder goed op de hoogte wilt zijn van wat een diploma nu eigenlijk precies inhoudt. IIFSI is een professionele zwemorganisatie met een zwemdiploma lijn uitsluitend gegeven door professionals geselecteerd en gecertificeerd door het instituut, IIFSI.

In Nederland zijn meerdere instanties die zwemdiploma’s uitgeven. De grootste en meest bekende zijn onderstaande;

NRZ – Zwem ABC

KNZB – Superspetters

ENVOZ –  otter – bever – zeehond

IIFSI – ABC Brons – zilver – goud

IIFSI bevat een zwemdiploma lijn die verder gaat waar andere organisaties stoppen. IIFSI neemt haar verantwoordelijkheid, voor ouders, maar vooral voor de kinderen die leren zwemmen. Zo snel mogelijk een diploma halen? Of toch de zekerheid van een zwemveilig kind.
IIFSI komt dan ook voort uit een groep van professionals. De samenwerking van professionals voor professionals, voor kinderen. Wij zeggen absoluut niet dat andere organisaties/instanties niet goed zijn. Na jaren lang gewerkt te hebben volgens het “BREZ”  principe (Bepalingen Richtlijnen Examen Zwemdiploma’s) en het inzicht dat wij hebben doordat wij in heel Nederland les hebben gegeven kwamen wij keer op keer tot de conclusie dat de BREZ voor ons echt te minimaal is. Zwemles in Nederland wordt vaak gegeven door onervaren vrijwilligers, in te grote groepen om meer geld te verdienen en/of door zwemscholen met vakdocenten. Gezien het geven dat zwemles een vak is en er op dit moment een verloedering van het zwemonderwijs plaatsvindt willen wij ons distantiëren van de dalende kwaliteitslijn.
IIFSI gecertifieerde zwemorganisaties nemen verantwoordelijkheid voor veiligheid en kwaliteit door zich te conformeren aan de eisen die IIFSI stelt aan de organisatie. De door ons aangewezen organisaties bestaan uitsluitend uit vakleerkrachten die in staat zijn om de juiste analyses te kunnen maken en zodoende probleemoplossend te denken en op maat de zwemlessen te verzorgen. Zodoende zijn wij niet alleen sneller maar veel efficienter en daarom dus beter.

Het tegen het licht houden van het zwemonderwijs in nederland duurde maar liefst 5 jaar en het was een kritisch proces. De  pilots die daar uit voort kwamen brachten enige veranderingen met zich mee. Om deze veranderingen te effectueren is een methodiek ontstaan. Deze methodiek is mede ontwikkelt met buitenlandse specialisten om met name aansluiting te houden met de zwemsport. IIFSI staat dan ook voor International Institute For Swimming Inprovement.

Verschillende specialisten, 1 team. Omdat goed altijd beter kan, IIFSI

IIFSI – ROOD A BRONS – WIT B ZILVER – BLAUW C GOUD.